HBP-SPOL s.r.o.

Trenčianske Bohuslavice 293
913 07
Slovenská republika

IČO: 45 397 767
DIČ: 2023072942
IČ DPH: SK 2023072942
Číslo účtu: SK82 7500 0000 0040 2567 9281

Miroslav Kozáček

Konateľ spoločnosti

(+421) 904 545 043

hbp@hbp-strechy.sk

Martina Kozáčková

Účtovníčka

(+421) 903 686 302

Kontaktujte nás