Hydroizolácie striech

Pri výbere materiálu dávame prednosť renomovaným firmám s kvalitnými výrobkami a doplnkami k nim. Iba kvalitný materiál zaručí dlouhodobú životnosť a funkčnosť strechy ako celku. Nepatríme medzi firmy, čo dodávajú lacné strechy na úkor kvality. Navrhujeme systém, ktorý zaručuje dlhodobú životnosť. Nekvalitne zrealizovaná strecha začne majiteľovi robiť problém skôr ako sa nazdá. V prípade že do vašeho objektu zateká, objednajte si bezplatné posúdenie stavu vašej strechy. Po obhliadke Vám navrhneme vhodnú technológiu opravy strechy i stavby nového objektu.

Izolovanie spodnej stavby


Izolovanie spodnej stavby proti vode je prvým krokom k výstavbe kvalitného stavebného diela s bezproblémovou funkčnosťou a dlhodobou životnosťou. Zárukou nepriepustnosti stavby je dôkladne vybudovaná hydroizolácia, ktorá zabráni trvalému poškodeniu a znehodnoteniu budovy. Iba správne navrhnutá a zrealizovaná spodná stavba bude dlhodobo chrániť objekt pred účinkami jej najväčšieho nepriateľa - tlakovej vody a zemnej vlhkosti, ktoré na stavbu pôsobia.


Realizácia: Vo väčšine prípadov sa používajú oxidované pásy alebo PVC fólie. Na rozdiel od asfaltovaných pásov ktoré sa natavujú, PVC fólie sa zvárajú horúcim vzduchom. Po navrhnutí správneho typu hydroizolačného materiálu možno pristúpiť k samotnej realizácii. V oboch prípadoch je nutnosťou dôkladne vyčistiť povrch. Už vyčistený povrch v prípade použitia asfaltového hydroizolačného pásu treba napenetrovať. V prípade použitia PVC sa pod hydroizoláciu podkladá geotextília.

Ploché strechy


Základným a najpoužívanejším typom plochej strechy je plochá strecha s bežným poradím vrstiev. Je to strecha, kde sa na nosnej konštrukcii vytvorí spádová vrstva, ktorá zabezpečí, aby voda na streche nestála, ale odtekala.


Realizácia: Na spádovú vrstvu sa uloží parozábrana. Nasleduje tepelná izolácia a asfaltový pás, alebo v prípade fóliovej hydroizolácie sa pod ňu umiestni geotextília. Na ochranu fóliovej izolácie sa odporúča naniesť vrstva štrku.

Vegetačné strechy a terasy


Vegetačné strechy vrátia životnému prostrediu kus prírody. U tohto ekologického systému je všetko optimálne zladené. Vytvoriť tzv. zelenú strechu je pomerne jednoduchá záležitosť. Osadením zelene se strecha zhodnotí nielen ekologicky, ale aj opticky a zlepší tiež svoju funkciu. Strešná skladba tepelne a zvukovo izoluje a chráni hydroizoláciu pred UV žiarením, nepriaznivím počasím a mechanickým poškodením.

Materiály


Na realizáciu našich prác používame materiály od overených dodávateľov, pre ešte kvalitnejšie služby.